سرویس تخت کلاسیک یک نفره BED-14

تخت ثابت یک نفره
سایز 90 تمام ام دی اف
دراور همراه
کمد لباس عرض 80
دکور با کلاف دوبل

بطور کامل بدون هزینه حمل و نصب 1150000 تومان می شود