سرویس تخت کلاسیک یک نفره BED-14

تخت ثابت یک نفره سایز 90 تمام ملامینه با دراور همراه کمد لباس عرض 80 و دکور با کلاف دوبل بطور کامل همراه بدون هزینه حمل و نصب در تهران 3250000 تومان می شود