تخت یک نفره BED-14

تخت ثابت یک نفره سایز 90
همراه دکور و دراور و کمد لباس عرض 80

هزینه حمل ونصب به محصول اضافه می شود