تخت کشویی RBD-2

تخت کشویی دو طبقه
ام دی اف با کلاف دوبل
کشو زیر تخت پایینی

بدون هزینه حمل و نصب
نوجوان 8000000 تومان.
ابعاد طول 190 عمق 85 ارتفاع 90

بزرگسال 9000000 تومان
ابعاد طول 210 عمق 95 ارتفاع 90