تخت کشویی RBD-2

تخت کشویی دو طبقه ملامینه با کلاف دوبل و کشو زیر تخت پایینی ارتفاع 90 سانتیمتر برای نوجوان 2700000 تومان و برای بزرگسال 2950000 تومان