تخت کشویی New RBD-2

تخت کشویی دو طبقه
ام دی اف با کلاف دوبل
ارتفاع 70 سانتیمتر

بدون هزینه حمل و نصب برای نوجوان 6400000 تومان
برای بزرگسال 6800000 تومان