تخت کشویی New RBD-2

تخت کشویی دو طبقه با کلاف دوبل ارتفاع 70 سانتیمتر برای نوجوان 2550000 تومان و برای بزرگسال 2750000 تومان