تخت کشویی New RBD-2

تخت کشویی دو طبقه ملامینه با کلاف دوبل ارتفاع 70 سانتیمتر برای نوجوان 2500000 تومان و برای بزرگسال 2650000 تومان