تخت کشویی New RBD-2

تخت کشویی دو طبقه
ام دی اف با کلاف دوبل

بدون هزینه حمل و نصب
نوجوان 7500000 تومان.
ابعاد طول 190 عمق 85 ارتفاع 70

بزرگسال 8500000 تومان
ابعاد طول 210 عمق 95 ارتفاع 70