تخت کشویی New RBD-2

تخت کشویی دو طبقه ام دی اف با کلاف دوبل و کشو زیر تخت پایینی ارتفاع 70 سانتیمتر بدون هزینه حمل و نصب برای نوجوان 3800000 تومان و برای بزرگسال 4100000 تومان