تخت کشویی RBDS-1

تخت کشویی دو طبقه ملامینه با کلاف دوبل و راه پله تمام کشو ارتفاع 90 سانتیمتر بدون محافظ طرح استیل برای نوجوان 2800000 تومان و برای بزرگسال 2900000 تومان
هزینه محافظ طرح استیل 200000 تومان است