تخت کشویی RBDS-1

تخت کشویی دو طبقه
ام دی اف با کلاف دوبل
ارتفاع 90 سانتیمتر

بدون هزینه حمل و نصب برای نوجوان 6800000 تومان
برای بزرگسال 7500000 تومان

هزینه محافظ طرح استیل 800000 تومان است