تخت کشویی RBDS-5

تخت کشویی دو طبقه ملامینه با کلاف دوبل و راه پله تمام کشو و کشوی زیر تخت زیرین ارتفاع 120 سانتیمتر برای نوجوان 2900000 تومان و برای بزرگسال 3150000 تومان

تخت کشویی RBDS-5