تخت کشویی RBDS-5

تخت کشویی دو طبقه
ام دی اف با کلاف دوبل
کشو زیر تخت پایینی
ارتفاع 90 سانتیمتر

بدون هزینه حمل و نصب برای نوجوان 7500000 تومان
برای بزرگسال 8500000 تومان