تخت کشویی RBDS-5

تخت کشویی دو طبقه با کلاف دوبل و راه پله تمام کشو و کشوی زیر تخت زیرین ارتفاع 120 سانتیمتر برای نوجوان 2750000 تومان و برای بزرگسال 2950000 تومان

تخت کشویی RBDS-5