تخت کشویی RBDS-5

تخت کشویی دو طبقه
ام دی اف با کلاف دوبل
کشو زیر تخت پایینی

بدون هزینه حمل و نصب
نوجوان 8500000 تومان.
ابعاد طول 190 عمق 85 ارتفاع 90

بزرگسال 9500000 تومان
ابعاد طول 210 عمق 205 ارتفاع 90