تخت دو طبقه BU-1

ست تخت دو نفره کتابخانه دار
تمام ام دی اف

بدون هزینه حمل و نصب
نوجوان 8000000 تومان.
ابعاد طول 190 عمق 105 ارتفاع 160

بزرگسال 9000000 تومان
ابعاد طول 210 عمق 115 ارتفاع 180