تخت دو طبقه BU-4

ست تخت دو نفره
تمام ام دی اف با کشوی زیر

بدون هزینه حمل و نصب
نوجوان 8000000 تومان.
ابعاد طول 185 عمق 105 ارتفاع 160

بزرگسال 9000000 تومان
ابعاد طول 205 عمق 115 ارتفاع 180