تخت دو طبقه BU-6

ست تخت دو نفره تمام ملامینه با کشوی زیر تخت و راه پله تمام کشو همرا میز تحریر کتابخانه دار نوجوان 3600000 تومان.بزرگسال 3900000 تومان طرح اصلی 4400000 تومان