تخت کمجای افقی یک نفره WBH-12

تخت دیواری یک نفره افقی تمام ملامینه با کلاف دوبل همراه کمد لباس و میز تحریر بطور کامل 5800000 تومان بدون هزینه حمل و نصب