تخت کمجای افقی یک نفره WBH-12

تخت دیواری یک نفره افقی
تمام ام دی اف با کلاف 32 میل
همراه کمد لباس و میز تحریر بطور کامل

ابعاد عمق عرض ارتفاع
کمد 50 215 150
تخت 50 175 100
میز 50 150 250

بدون هزینه حمل و نصب 22500000 تومان