تخت دو طبقه BU-11

ست تخت دو نفره تمام ام دی اف
با کشوی زیر تخت
کمد لباس

بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 7700000 تومان.
بزرگسال 9000000 تومان