تخت دو طبقه BU-11

ست تخت دو نفره تمام ام دی اف با کشوی زیر تخت و کمد لباس بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 4200000 تومان.
بزرگسال 4700000 تومان