تخت دو طبقه BU-12

ست تخت دو نفره
کتابخانه دار
همراه کشوی زیر تخت
تمام ام دی اف

بدون هزینه حمل و نصب
نوجوان 8500000 تومان.
ابعاد طول 190 عمق 105 ارتفاع 160

بزرگسال 95000000 تومان
ابعاد طول 100 عمق 115 ارتفاع 180