تخت دو طبقه BU-12

ست تخت دو نفره
کتابخانه دار
همراه کشوی زیر تخت
تمام ام دی اف

بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 7500000 تومان.
بزرگسال 8500000 تومان