تخت دو طبقه BU-13

ست تخت دودو طبقه تمام ام دی اف
کشوی زیر تخت
میز تحریر کتابخانه دار

بدون هزینه حمل و نصب
نوجوان 11000000 تومان.
ابعاد طول 240 عمق 85 ارتفاع 160

بزرگسال 12500000 تومان
ابعاد طول 260 عمق 95 ارتفاع 180

هزینه تخت سوم 1100000 تومان اضافه می شود