تخت دو طبقه BU-13

ست تخت دو نفره تمام ام دی اف با کشوی زیر تخت و میز تحریر کتابخانه دار بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 5800000 تومان.
بزرگسال 6400000 تومان
هزینه تخت سوم 600000 تومان اضافه می شود