تخت دو طبقه BU-13

ست تخت دو نفره تمام ام دی اف
کشوی زیر تخت
میز تحریر کتابخانه دار

بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 9500000 تومان.
بزرگسال 11200000 تومان

هزینه تخت سوم 900000 تومان اضافه می شود