تخت نوجوان DB-2

ست تخت یکنفره با میز تحریر کتابخانه دار و همراه راه پله تمام کشو ست کامل تمام ام دی اف بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 5800000 تومان.
بزرگسال 6200000 تومان