تخت نوجوان DB-2

ست تخت یکنفره
میز تحریر کتابخانه دار
همراه راه پله تمام کشو
ست کامل تمام ام دی اف

بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 92000000 تومان.
بزرگسال 10200000 تومان