ست تخت نوجوان DB-12

ست تخت یکنفره
میز تحریر ثابت
کتابخانه
کمد لباس بزرگ
تمام ام دی اف

بدون هزینه حمل و نصب
نوجوان 1000000 تومان.
ابعاد طول 185 عمق 105 ارتفاع 160

بزرگسال 11500000 تومان
ابعاد طول 205 عمق 115 ارتفاع 180