ست تخت نوجوان DB-12

ست تخت یکنفره
میز تحریر ثابت
کتابخانه دار و همراه کمد لباس بزرگ
تمام ام دی اف

بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 9000000 تومان.
بزرگسال 10500000 تومان