ست تخت نوجوان DB-12

ست تخت یکنفره با میز تحریر کتابخانه دار و همراه کمد لباس بزرگ تمام ام دی اف بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 52000000 تومان.
بزرگسال 5800000 تومان