تخت نوجوان جدید DBR-1

ست تخت یکنفره با کتابخانه
میز تحریر کشویی همراه کمد لباس
ست کامل تمام ام دی اف

بدون هزینه حمل و نصب نوجوان 7500000 تومان.
بزرگسال 8500000 تومان