تخت کمجای افقی یک نفره WBH-13

تخت دیواری یک نفره افقی
تمام ام دی اف با کلاف 32 میل
همراه دکور و میز تحریر بطور کامل

ابعاد عمق عرض ارتفاع
تخت 50 215 100
میز 50 100 200
دکور 50 215 100

بدون هزینه حمل و نصب 18500000 تومان