تخت کمجای عمودی دو نفره WBV-202

تخت دیواری کمجا دو نفره
سایز 160 تمام ام دی اف
بدون دکور پشت با کلاف 25 میل یا 32 میل
کمد های کناری عرض 80 بطور کامل

بدون هزینه حمل و نصب 9700000 تومان می شود