تخت کمجای عمودی یک نفره

این محصول سرویس کامل یک اتاق خواب می باشد

تخت دیواری کمجا یک نفره سایز 90
بدون دکور پشت با کلاف 32 میل
میز کامپیوتر و تحریر متحرک عرض 120
کمد های کناری عرض 160 بطور کامل
کتابخانه متحرک عرض 30

ابعاد عمق عرض ارتفاع
تخت 50 105 250
میز 50 120 250
کمد 50 160 250
کتابخانه 50 30 250

سرویس کامل تخت کمجا
سرویس کامل تخت کمجا
سرویس کامل تخت کمجا
سرویس کامل تخت کمجا
سرویس کامل تخت کمجا