تخت کمجای عمودی دو نفره WBV-209

تخت دیواری دو نفره
سایز 140 تمام ام دی اف
با دکور پشت با کلاف 32 میل
کمد کناری و میز تحریر و دراور

ابعاد عمق عرض ارتفاع
ابعاد کمد 50 * 80 * 217
ابعاد تخت 50 * 155 * 217
میز تحریر 50 * 120 * 217
دراور 50 * 90 * 100

بطور کامل بدون هزینه حمل و نصب 22000000 تومان می شود