تخت دو نفره BED-204

تخت ثابت دو نفره سایز 160
همراه دراور 5 کشو عرض 100
با دو عدد عسلی عرض 45
با کلاف دوبل 32 میلیمتر

هزینه حمل ونصب به قیمت محصول اضافه خواهد شد