تخت دو طبقه BU-5

ست تخت دو نفره تمام ملامینه با کشوی زیر تخت و راه پله تمام کشو نوجوان 3400000 تومان.بزرگسال 3700000 تومان